Plataforma de gestió per a companyies d'arts escèniques

Reprodueix vídeo

AVANTATGES

Què obtindràs amb ares?

ares és una plataforma pensada i implementada específicament per a gestionar el dia a dia de les companyies d’arts escèniques.

digitalització

La teva informació més segura que mai.

centralització

Totes les teves dades centralitzades i accessibles.

estalvi de temps

Optimitza les tasques i centra els esforços en la creativitat.

detecció de problemes

Identifica i soluciona incidències de disponibilitat al moment.

millora la comunicació

Treballadors i clients sempre informats de l'estat de tots els processos.

disponibilitat

Accedeix en qualsevol moment des de qualsevol connexió a la xarxa.

automatització

Tindràs sempre el control de tots els processos.

actualització

Sempre al dia, amb actualitzacions i millores continuades

El projecte ares parteix de la sinergia de diferents companyies amb un únic objectiu: dissenyar i implementar una solució per a la gestió de les arts escèniques.
És una eina ideada per i per a entitats com vosaltres.

Companyies col·laboradores

FUNCIONALITATS

Què podràs fer amb ares?

ares es una solució enfocada a l’optimització dels principals processos i tasques que realitzen les companyies d’arts escèniques per aconseguir el seu principal objectiu, actuar.

gestió de bolos

Tingues el control de la gestió de bolos, funcions, residències i tots aquells esdeveniments propis de la teva companyia.

gestiona els teus recursos

Centralitza tota la informació dels teus treballadors, material i vehicles.

confirma disponibilitat

Envia sol·licituds de disponibilitat directament al mòbil dels teus treballadors.

sincronització de calendaris

Tots els recursos, humans i materials, disposaran d'un calendari propi, amb la possibilitat de sincronitzar-lo amb la seva agenda de Google.

detecta problemes de calendari

L'eina et notificarà de qualsevol problema de disponibilitat detectat durant el procés de programació.

càlcul de prenòmines

Genera informes automàticament de totes les remuneracions pendents amb els teus treballadors

controla les altes i baixes

Genera un informe amb els dels dies que els teus treballadors s'han de donar d'alta a la Seguretat Social.

estadístiques

Disposaràs de la informació actualitzada del teu negoci, tindràs les dades justificatives per a subvencions.

Comunicats

Envia en qualsevol moment comunicats a un grup de contactes d'interès.

importació de dades

Carrega automàticament totes les dades de la companyia, recursos, clients i espais d'actuació.

gestió administrativa

Controla tota la documentació en el procés de contractació.

personalitza

Personalitza amb la teva identitat tots els documents i comunicats generats per la plataforma.

QUI SOM?

Qui hi ha darrere aquest projecte?

Bresca Digital és una cooperativa de nova creació, amb l’objecte d’acompanyar, formar i desenvolupar processos i solucions de digitalització, buscant la simplificació i la democratització dels processos digitals.

La cooperativa té com a principal finalitat la digitalització, modernització i automatització de processos utilitzant les eines TIC i les noves tecnologies emergents en sectors on encara es resolen els processos i necessitats de manera més manual.

PLATAFORMA

Com funciona ares?

En aquest vídeo fem una visita ràpida a la interfície i et mostrem el recorregut, dins la plataforma, des de la trucada d’un possible client interessat en la programació d’un bolo, fins al moment d’emetre la factura que tanca el procès, passant per la gestió de recursos, programació de calendaris, generació de presupostos i contracte.